HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VMAT

-----

Là nền tảng cung cấp các khóa đào tạo online của hệ thống các trường học và trung tâm đào tạo thuộc MAYA EDUCATION (bao gồm Maya School, Maya Preschool, Casa Dei Piccioni Preschool, và VMAT – Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Montessori Việt Nam).

Nền tảng đồng thời cung cấp các khóa học trực tuyến, các chương trình hội thảo, webinar,... cho cộng đồng cha mẹ học sinh trong và ngoài hệ thống.