2,000,000đ
2,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

87

Thời lượng video

8:53:31

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC BAO GỒM:

1. Các tài liệu đọc trong Triết lý & Lý thuyết Montessori về sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ em 0-6 tuổi

2. Các video hướng dẫn để sử dụng bộ giáo cụ Ngôn ngữ Montessori trong hướng dẫn trẻ em

KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI:

1. Các Giáo viên Montessori muốn củng cố kiến thức/ hoặc các Trợ giảng Montessori muốn học thêm để phát triển/ hoặc các Chủ trường, Quản lý chuyên môn Montessori muốn hệ thống lại chương trình đào tạo ngôn ngữ của trường

2. Các cha mẹ muốn dành thời gian để hỗ trợ thêm cho việc học ngôn ngữ của con
-----

+ Thời gian học tập hoàn toàn linh hoạt

+ Trung tâm thực hành hoàn toàn miễn phí và luôn sẵn sàng đón học viên tới thực hành trong các ngày làm việc

+ Đầy đủ các hoạt động thực hành Ngôn ngữ Tiếng Việt Montessori Cấp độ 3-6

+ Luôn ưu đãi 50% cho học viên cũ của VMAT - xin liên hệ 0971.99.8228 để được cung cấp mã ưu đãi

Tác giả

Đặng Thu Trang
PHÓ GIÁM ĐỐC VMAT

KINH NGHIỆM

 • Cố vấn thực địa trong khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6 chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Acceretation Council for Teacher Education (MACTE) 
 • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Giáo viên Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 ở Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam VMAT
 • Chủ Xưởng Thủ công Mỡ, 2018-nay; - Art Director, Hanvico, 2010-2014;
 • Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montesosri Việt Nam VMAT, 2016-nay;
 • Phó Hiệu trưởng Flying Finger School, 2016-2017

HỌC VẤN

 • Thạc sỹ ngành Thiết kế, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
 • Cử nhân ngành Thiết kế Thời trang, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
 • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, USA;
 • Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa kỳ AMS và Hội đồng Kiểm định chất lượng đào tạo giáo viên Montessori MACTE;
 • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ 0-3, MTP of US. Đào Anh


Tác giả

Phạm Hoài Thu
GIÁM ĐỐC VMAT
 • Founder Hệ thống Maya School
 • Founder Hệ thống Casa Dei Piccioni
 • Founder Flying Fingers School
 • Co-Founder và Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam – VMAT
 • Giảng viên Montessori tại khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 của Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi The American Montessori Society (AMS) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA)

Nội dung khóa học

 4. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Đồ vật trong lớp học
04:35
 5. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Đồ vật trong gia đình
05:30
 6. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Bộ sưu tập những đồ vật cùng nhóm (có liên quan tới nhau)
04:16
 7. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Bộ thẻ các đồ vật đã được phân loại
02:50
 8. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Thẻ 3 phần các đồ vật đã được phân loại
08:53
 9. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Bộ thẻ tìm đồ vật không thuộc nhóm
01:56
 10. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Đọc truyện - Circle Time
08:52
 11. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Kể chuyện - Câu chuyện khoa học
08:58
 12. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Líu lo lẹo lưỡi
04:18
 13. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Show and tell
06:43
 14. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - "I spy"
02:32
 15. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - Trò chơi mệnh lệnh
03:50
 16. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - Trò chơi với từ vựng - Câu đố
02:34
 17. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - Trò chơi với từ vựng - Trò chơi từ cùng nhóm/ loại/ chủ đề
04:04
 18. Đọc - Nghe âm - Âm nghe được từ một từ trong trí nhớ
02:49
 19. Đọc - Nghe âm - Tủ âm - Giới thiệu 1 ngăn âm
05:35
 20. Đọc - Nghe âm - Tủ âm - Trộn lẫn 2, 3 ... ngăn và phân loại theo âm - khi trẻ chưa được giới thiệu về chữ cái
05:41
 21. Đọc - Nghe âm - Tủ âm - Trộn lẫn 2, 3 ... ngăn và phân loại theo âm - khi trẻ được giới thiệu về chữ cái
07:10
 22. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Chữ cái nhám in thường - Bài học 3 bước để giới thiệu các chữ cái (chữ nhám in thường)
04:44
 23. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Chữ cái nhám in thường - Làm chữ cái nhám
07:06
 24. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Thanh điệu - Bài học 3 bước để giới thiệu các thanh điệu nhám
15:34
 25. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Thanh điệu - Bảng thanh điệu
05:24
 26. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Giới thiệu các chữ cái nhám in hoa
07:42
 27. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Các trò chơi để ghi nhớ chữ cái - Nhảy tới chữ cái theo mệnh lệnh
03:37
 28. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Các trò chơi để ghi nhớ chữ cái - Nhảy lò cò trên chữ cái vẽ trên sàn
03:22
 29. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Các trò chơi để ghi nhớ chữ cái - Tìm chữ cái trong văn bản
07:57
 KÝ ÂM
 30. Đọc - Vần - Thẻ vần - Các thẻ vần thông
06:18
 31. Đọc - Vần - Thẻ vần - Các thẻ vần chặn - Không có âm điệu
08:16
 32. Đọc - Vần - Thẻ vần - Các thẻ vần chặn - Có âm đệm
10:13
 33. Đọc - Vần - Thẻ vần - Các thẻ vần chặn - Với âm "â" & giới thiệu âm "â"
11:05
 34. Đọc - Vần - Bánh xe vần - Bánh xe vần thông
08:11
 35. Đoc - Vần - Bánh xe vần - Bánh xe vần chặn
10:27
 36. Đọc - Vần - Cuốn sổ các vần - Cuốn sổ vần thông
07:02
 37. Đọc - Vần - Cuốn sổ các vần - Cuốn sổ vần chặn
04:19
 38. Đọc - Vần - Các trò chơi với vần - Ghép vần với xúc xắc chữ cái - tạo vần thông
05:30
 39. Đọc - Vần - Các trò chơi với vần - Ghép vần với xúc xắc chữ cái - tạo vần chặn
05:44
 40. Đọc - Vần - Âm tiết/ tiếng - Trò chơi âm tiết với các thẻ vần và xúc xắc phụ âm màu xanh dương - Tạo từ với thẻ vần thông
08:44
 40. Đọc - Vần - Âm tiết/ tiếng - Trò chơi âm tiết với các thẻ vần và xúc xắc phụ âm màu xanh dương - Tạo từ với thẻ vần thông
08:44
 41. Đọc - Vần - Âm tiết/ tiếng - Trò chơi âm tiết với các thẻ vần và xúc xắc phụ âm màu xanh dương - Tạo từ với thẻ vần chặn
10:51
 42. Đọc - Vần - Ghép thẻ thơ và đọc
05:33
 43. Đọc - Vần - Đọc và sắp xếp lại câu (theo tranh)
09:30
 44. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Tô theo - Khung hình
03:25
 45. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Tô theo - Miếng ghép hình
03:21
 46. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Trang trí - Trang trí với đường ziczac
09:08
 47. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Trang trí - Trang trí với đường lượn sóng
09:07
 48. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Trang trí - Tô màu kín hình
10:24
 49. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Trang trí - Tô chuyển màu
10:20
 50. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Đinh ghim
07:46
 51. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Kết hợp - sáng tạo - Kết hợp cả khung và miếng ghép của 1 hình
04:07
 52. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Kết hợp -sáng tạo - Kết hợp nhiều khung và miếng ghép của nhiều hình - Hình trước và sau
05:21
 53. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Kết hợp - sáng tạo - Kết hợp sáng tạo với các hình bất kỳ
04:32
 54. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Làm cuốn sổ nhỏ về các hình
04:27
 55. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Phiếu tập tô các nét cơ bản
05:47
 56. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Chữ nhám - Chữ nhám viết thường
06:46
 57. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Hộp chữ cái di động - Ghép cặp với chữ cái nhám
07:30
 58. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Hộp chữ cái di động - Tiếng - Từ - Cuốn sổ các từ có chứa vần thông
12:56
 59.. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Hộp chữ cái di động - Tiếng - Từ - Cuốn sổ các từ có chứa vần chặn
05:40
 60. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Hộp chữ cái di động - Câu
09:41
 61. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Khay cát
03:55
 62. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Bảng phấn - Bảng phấn kẻ ô
03:43
 63. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Bảng phấn - Bảng phấn dòng kẻ ngang
03:19
 64. Viết - Chữ cái -Tô chữ cái viết tay - Các phiếu tô chữ cái - Phiếu tô chữ cái viết thường
05:11
 65. Viết - Chữ cái - Tô chữ cái viết tay - Các phiếu tô chữ cái - Phiếu tô chữ cái viết hoa
03:23
 66. Viết - Chữ cái - Tô chữ cái viết tay - Bảng tô chữ cái - Bảng tô chữ cái viết thường - Bảng viết bút dạ
03:24
 67. Viết - Chữ cái - Tô chữ cái viết tay - Bảng tô chữ cái - Bảng tô chữ cái viết thường - Viết trên giấy nến
04:26
 68. Viết - Chữ cái - Viết chữ cái - Phiếu tập viết chữ cái viết thường
09:19
 69. Viết - Chữ cái - Viết chữ cái - Cuốn sổ nhỏ tập viết bẳng chữ cái cá nhân
03:08
 70. Viết - Từ - Phiếu viết từ và vẽ minh họa
07:54
 71. Viết - Từ - Cuốn sổ nhỏ các từ theo chủ đề cá nhân
09:29
 72. Viết - Câu - Phiếu viết câu và vẽ hình minh họa
05:38
 73. Viết - Viết dài hơn - Phiếu sáng tác truyện tranh - Cắt dán, tô màu và viết lời cho tranh có sẵn
16:51
 74. Viết - Viết dài hơn - Cuộn giấy sáng tác truyện tranh - Cắt dán, tô màu và viết lời cho tranh có sẵn
14:44
 75. Viết - Viết dài hơn - Cuốn sổ nhỏ để sáng tác truyện tranh - Cắt dán, tô màu và viết lời cho tranh có sẵn
13:15
 76. Viết - Viết dài hơn - Cuốn sổ nhỏ để sáng tác truyện tranh - Sáng tác lời và vẽ tranh minh họa
14:02
 77. Viết - Viết dài hơn - Viết nhật ký
07:37

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ
1 năm
Đăng ký