2,000,000đ
2,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

144

Thời lượng video

10:31:38

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC BAO GỒM:

1. Các tài liệu đọc trong Triết lý & Lý thuyết Montessori về Thực hành cuộc sống & Sự phát triển tính Độc lập (Tự chủ), Tập trung, Trình tự, Phối hợp ở trẻ em 3-6 tuổi
2. Các video hướng dẫn để sử dụng bộ giáo cụ Thực hành cuộc sống Montessori trong hướng dẫn trẻ em 3-6 tuổi

KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI:

1. Các Giáo viên Montessori muốn củng cố kiến thức/ hoặc các Trợ giảng Montessori muốn học thêm để phát triển/ hoặc các Chủ trường, Quản lý chuyên môn Montessori muốn hệ thống lại chương trình đào tạo của trường

2. Các cha mẹ muốn dành thời gian để hỗ trợ thêm cho việc phát triển các kỹ năng cuộc sống, đồng thời với khả năng tập trung và sự độc lập của con - trong giai đoạn 3-6 tuổi
-----

+ Thời gian học tập hoàn toàn linh hoạt

+ Trung tâm thực hành hoàn toàn miễn phí và luôn sẵn sàng đón học viên tới thực hành trong các ngày làm việc

+ Đầy đủ các hoạt động Thực hành cuộc sống Montessori Cấp độ 3-6

+ Luôn ưu đãi 50% cho học viên cũ của VMAT - xin liên hệ 0971.99.8228 để được cung cấp mã ưu đãi

Tác giả

Đặng Thu Trang
PHÓ GIÁM ĐỐC VMAT

KINH NGHIỆM

  • Cố vấn thực địa trong khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6 chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Acceretation Council for Teacher Education (MACTE) 
  • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Giáo viên Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 ở Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam VMAT
  • Chủ Xưởng Thủ công Mỡ, 2018-nay; - Art Director, Hanvico, 2010-2014;
  • Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montesosri Việt Nam VMAT, 2016-nay;
  • Phó Hiệu trưởng Flying Finger School, 2016-2017

HỌC VẤN

  • Thạc sỹ ngành Thiết kế, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
  • Cử nhân ngành Thiết kế Thời trang, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
  • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, USA;
  • Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa kỳ AMS và Hội đồng Kiểm định chất lượng đào tạo giáo viên Montessori MACTE;
  • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ 0-3, MTP of US. Đào Anh


Nội dung khóa học

 17. Hoạt động Mang khay/rổ có tay cầm và có vật bên trong
00:53
 18. Hoạt động Xách xô không có vật bên trong
01:26
 19. Hoạt động Xách làn không có vật bên trong
01:29
 20. Hoạt động Xách xô có vật bên trong
01:33
 21. Hoạt động Xách làn có vật bên trong
01:28
 22. Hoạt động Mang cốc không có nước bên trong
00:49
 23. Hoạt động Mang cốc có nước bên trong
00:58
 24. Hoạt động Mang bình rót có quai không có nước bên trong
00:55
 25. Hoạt động Mang bình rót có quai có nước bên trong
00:55
 26. Hoạt động Khiêng bàn và di chuyển
01:39
 27. Hoạt động Cầm bút chì và đưa bút chì cho người khác
01:30
 28. Hoạt động Mang kéo và đưa kéo cho người khác
01:32
 29. Hoạt động Mang dao trong khay hoặc không khay và đưa cho người khác
01:34
 30. Hoạt động Sử dụng sách
01:09
 31. Hoạt động Kéo ghế ra và đẩy vào
00:49
 32. Hoạt động Bê ghế và di chuyển
01:24
 33. Hoạt động sử dụng thảm
03:19
 34. Hoạt động Sử dụng tạp dề
01:11
 35. Hoạt động Bốc hạt trong một bát/ rổ
01:04
 36. Hoạt động Bốc chuyển hạt
02:33
 37. Hoạt động Đặt hạt đúng lỗ
02:31
 38. Hoạt động Thả hạt vào lọ
02:06
 39. Hoạt động Thả tăm vào lọ
02:20
 40. Hoạt động Chuyển nước bằng bọt biển
09:55
 41. Hoạt động Chuyển nước bằng ống hút lớn
10:18
 42. Hoạt động Chuyển nước bằng ống hút nhỡ vào khay làm đá
10:05
 43. Hoạt động Chuyển nước bằng ống nhỏ giọt
07:46
 44. Hoạt động Gắp bằng kẹp lớn
01:57
 45. Hoạt động Gắp bằng kẹp nhỡ
02:55
 46. Hoạt động sử dụng kẹp phơi quần áo
03:56
 47. Hoạt động Sử dụng kẹp nhỏ với dây phơi
01:59
 48. Hoạt động Sử dụng kẹp giấy
02:01
 49. Hoạt động Gắp bằng nhíp
02:43
 50. Hoạt động Rót hạt bằng bình trong suốt không quai, không miệng rót
01:50
 51. Hoạt động Rót hạt bằng bình đục không quai, không miệng rót
02:02
 52. Hoạt động rót hạt bằng bình trong suốt không có quai, có miệng rót
01:47
 53. Hoạt động Rót hạt bằng bình đục không quai, có miệng rót
02:20
 54. Hoạt động Rót hạt bằng bình trong suốt có quai, có miệng rót
Xem trước
02:29
 55. Hoạt động Rót hạt bằng bình đục, có quai, có miệng rót
02:07
 56. Hoạt động Rót nước bằng bình trong suốt có quai, có miệng rót
06:54
 57. Hoạt động Rót nước bằng bình đục có quai, có miệng rót
06:54
 58. Hoạt động Rót nước từ bình đục - không quai, có nắp và vòi, sang ly có chân
06:51
 59. Hoạt động Rót nước có sử dụng phễu, từ 1 vật chứa sang 3 bình miệng hẹp
11:09
 60. Hoạt động Pha 3 màu
11:34
 61. Hoạt động Pha 6 màu
20:22
 62. Hoạt động Xúc hạt bằng cái thìa lớn
02:52
 63. Hoạt động Xúc hạt bằng thìa nhỏ
03:11
 64. Hoạt động Xúc phân loại hạt bằng thìa nhỏ
03:02
 65. Hoạt động Xúc phân loại bằng muôi thủng
03:11
 66. Hoạt động Xúc nước bằng thìa lớn
09:15
 67. Hoạt động múc kem
02:31
 68. Hoạt động Ngoáy hạt trong xô
01:11
 69. Hoạt động Vặn nắp bình nước
01:43
 70. Hoạt động Vặn nắp lọ nhiều cỡ
03:45
 71. Hoạt động Bu lông và đai ốc
05:47
 72. Hoạt động Vặn bằng tua vít
05:36
 73. Hoạt động Sử dụng cái đánh trứng
11:21
 74. Hoạt động Cuộn chỉ
02:59
 75. Hoạt động Cuộn len
05:52
 76. Hoạt động Dập ghim
01:52
 77. Hoạt động đục lỗ Bookmark
03:09
 78. Hoạt động Đóng búa - Đinh ghim
03:17
 79. Hoạt động Gấp khăn theo đường chỉ dẫn
06:28
 80. Xâu dây vào các hình
05:46
 81. Hoạt động Xâu hạt theo chỉ dẫn
03:36
 82. Hoạt động Xâu hạt vòng
07:02
 83. Hoạt động Tết dây
03:58
 84. Hoạt động Đan nong mốt
04:04
 85. Hoạt động Dệt sợi bằng khung dệt
04:02

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ
1 năm
Đăng ký