2,000,000đ
2,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

106

Thời lượng video

15:41:44

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC BAO GỒM:

1. Các tài liệu đọc trong Triết lý & Lý thuyết Montessori về Toán & Sự phát triển tư duy logic ở trẻ em
2. Các video hướng dẫn để sử dụng bộ giáo cụ Toán Montessori trong hướng dẫn trẻ em

KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI:

1. Các Giáo viên Montessori muốn củng cố kiến thức/ hoặc các Trợ giảng Montessori muốn học thêm để phát triển/ hoặc các Chủ trường, Quản lý chuyên môn Montessori muốn hệ thống lại chương trình đào tạo của trường

2. Các cha mẹ muốn dành thời gian để hỗ trợ thêm cho việc học Toán & Phát triển tư duy logic toán học của con (3-6 tuổi/ tiền tiểu học/ hoặc lớp 1)
-----

+ Thời gian học tập hoàn toàn linh hoạt

+ Trung tâm thực hành hoàn toàn miễn phí và luôn sẵn sàng đón học viên tới thực hành trong các ngày làm việc

+ Đầy đủ các hoạt động thực hành Toán Montessori Cấp độ 3-6

+ Luôn ưu đãi 50% cho học viên cũ của VMAT - xin liên hệ 0971.99.8228 để được cung cấp mã ưu đãi

Tác giả

Phạm Hoài Thu
GIÁM ĐỐC VMAT
  • Founder Hệ thống Maya School
  • Founder Hệ thống Casa Dei Piccioni
  • Founder Flying Fingers School
  • Co-Founder và Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam – VMAT
  • Giảng viên Montessori tại khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
  • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 của Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT)
  • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi The American Montessori Society (AMS) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
  • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA)

Nội dung khóa học

 1. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu về số lượng 1-10 - Cây gậy số - Thiết lập dãy số
07:40
 2. Từ 0 tới 10 - Cây gậy số - Ngôn ngữ thông qua bài học ba bước
11:20
 3. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu các biểu tượng 1-9 - Tô nét và gọi tên
04:21
 4. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu các biểu tượng 1-9 - Ghép cặp: Số nhám và thẻ số nhỏ (1-9)
07:45
 5. Từ 0 tới 10 - Liên kết số lượng và biểu tượng 1-10 - Ghép cặp cây gậy số và thẻ số - Chọn thẻ số, tìm cây gậy số
11:06
 6. Từ 0 tới 10 - Liên kết số lượng và biểu tượng 1-10 - Cây gậy số và thẻ - Tạo 10
18:59
 7. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu số 0 - Hộp que tính
12:49
 8. Từ 0 tới 10 - Số chẵn và số lẻ - Số cắt và hạt đếm
16:28
 9. Từ 0 tới 10 - Trò chơi ghi nhớ với số và lượng từ 1 đến 10 - Trò chơi trí nhớ về số - Hộp đựng đồ vật
07:20
 10. Từ 0 tới 10 - Trò chơi ghi nhớ với số và lượng từ 1 đến 10 - Trò chơi trí nhớ về số - Giỏ đựng đồ vật
05:53
 11. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Thang hạt cườm tam giác đều
08:22
 12. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Thang hạt cườm với sô
08:59
 13. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Tô màu thang hạt cườm tam giác đều
11:37
 14. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Làm thang hạt cườm tam giác vuông với đất nặn
12:21
 15. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Quyển sổ về các thang hạt cườm và số 1-9
14:00
 16. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 11-19 - Tạo và gọi tên các lượng từ 11 đến 19
09:33
 17. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 11-19 - Trò chơi: trộn lẫn các thanh hạt cườm, tổng hợp số lượng không theo trình tự và gọi tên 11-19
07:35
 18. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens) - Tạo và goi tên các số từ 11 đến 19
07:42
 19. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens) - Các trò chơi cho bước thứ 2
08:39
 20. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens)- Các trò chơi cho bước thứ 3
06:42
 21. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Bố cục: số và lượng 11-19
14:35
 22. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Các trò chơi cho bước thứ 2
08:59
 23. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Các trò chơi cho bước thứ 3
11:20
 24. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 10-99 - Tạo và gọi tên các số tròn chục (ở trong khoảng 10-90)
05:10
 25. Đếm tuyến tính - Biểu tượng: Bảng số 10-99 - Đọc các số tròn chục trên bảng Seguin tens
03:05
 26. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10 -99 - Bố cục: Số và lượng 10-99
Xem trước
23:27
 27. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10-99 - Các trò chơi cho bước thứ 2
15:58
 28. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10-99 - Các trò chơi cho bước thứ 3
15:08
 29. Đếm tuyến tính - Bảng 100 - Sắp xếp theo chỉ dẫn
14:45
 30. Đếm tuyến tính - Bảng 100 - Trò chơi
03:32
 31. Đếm tuyến tính - Bảng 100 - Các hoạt động follow up với Phiếu 100
03:45
 32. Đếm tuyến tính - Viết số - Các bài tập tô số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
05:23
 33. Đếm tuyến tính - Viết số - Các bài tập tô số trên bảng kính
04:15
 34. Đếm tuyến tính - Viết số - Các bài tập tô số với cái đóng dấu
04:21
 35. Đếm tuyến tính - Viết số - Viết số trên bảng đen
03:10
 36. Đếm tuyến tính - Viết số - Viết số trên giấy
04:15
 37. Đếm tuyến tính - Viết số - Cuộn giấy số
12:09
 38. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi ngắn (chuỗi bình phương) - Đếm chuỗi bình phương theo trình tự và đánh dấu với thẻ
07:28
 39. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi ngắn (chuỗi bình phương) - Đếm cách đều chuỗi bình phương
06:31
 40. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi ngắn (chuỗi bình phương) - Toàn cảnh các chuỗi bình phương 1-10
Xem trước
02:06
 41. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi dài (chuỗi lập phương) - So sánh chuỗi lập phương với khối lập phương
Xem trước
16:38
 42. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi dài (chuỗi lập phương) - Đếm cách đều chuỗi lập phương
10:38
 43. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi dài (chuỗi lập phương) - Ghi lại các chuỗi cườm
10:29
 44. Giới thiệu hệ thập phân - Lượng: Những hạt cườm vàng - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Bài học 3 bước
06:17
 45. Giới thiệu hệ thập phân - Lượng: Những hạt cườm vàng - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Khay phạm vi 9
08:26
 46. Giới thiệu hệ thập phân - Biểu tượng: Các thẻ số - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Giới thiệu bài học 3 bước
03:36
 47. Giới thiệu hệ thập phân - Biểu tượng: Các thẻ số - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Trò chơi mang đến các thẻ lộn xộn cho từng hàng
06:24
 48. Giới thiệu hệ thập phân - Biểu tượng: Các thẻ số - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Trò chơi mang đến cho hai, ba, bốn hàng
03:31
 49. Giới thiệu hệ thập phân - Liên kết lượng - biểu tượng: đơn vị, chục, trăm, nghìn
04:47
 50. Giới thiệu hệ thập phân - Liên kết lượng - biểu tượng - Tạo lập các con số
05:55
 51. Giới thiệu hệ thập phân - Phạm vi 9 - Trò chơi quy đổi
09:35
 52. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép cộng - Không nhớ
14:36
 53. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép cộng - Có nhớ
15:14
 54. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép nhân với một số có 1 chữ số
11:08
 55. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép nhân với một số có 1 chữ số - Có nhớ
17:08
 56. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép trừ - Không nhớ
14:56
 57. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép trừ - Có nhớ
13:04
 58. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép chia không dư với số chia là một số có 1 chữ số - Không nhớ
10:22
 59. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép chia không dư với số chia là một số có 1 chữ số- Có nhớ
10:58
 60. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Xây dựng lượng và số với các con tem & ghi lại
12:52
 61. Làm tính - CHuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Phép cộng với con tem
08:07
 62. Làm tính - CHuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Phép nhân với một số có 1 chữ số, với con tem
06:37
 63. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Phép trừ với con tem
06:05
 64. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Phép chia không dư với số chia là một số có 1 chữ số, với con tem
06:05
 65. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Trò chơi chấm tròn - Phép cộng
08:09
 66. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Giới thiệu khung, lien kết với các hạt cườm màu vàng và trò chơi con tem
04:42
 67. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Tạo số đếm, gọi tên theo hàng, ghi lại - Lấy lượng và ghi số
10:52
 68. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Ghi số và lấy lượng tương ứng
11:07
 69. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Làm tính với khung hạt cườm nhỏ - Phép cộng với khung hạt cườm nhỏ
05:32
 70. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Phép nhân với khung hạt cườm nhỏ
07:03
 71. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Phép trừ với khung hạt cườm nhỏ
05:07
 72. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm lớn - Trò chơi chia sẻ
14:25
 73. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Trò chơi con rắn phép cộng - Đếm con rắn tròn chục
09:14
 74. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Trò chơi con rắn phép cộng - Đếm con rắn ngẫu nhiên
13:24
 75. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Bảng thanh cộng với bảng kiểm soát - Làm phiếu bảng cộng
12:29
 76. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Bảng phép cộng - Tính bảng cộng với các thẻ phép tính cắt rời
14:23
 78. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Phép hoán vị của một số (Bảng kiểm soát số 1)
15:58
 79. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Trò chơi con rắn phép trừ
16:37
 80. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Bảng thanh trừ với Bảng kiểm soát phép trừ - Làm phiếu bảng trừ
10:32
 81. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Bảng thanh trừ với Bảng kiểm soát phép trừ - Làm phiếu bảng trừ với các thẻ phép tính cắt rời
12:02
 82. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Bảng thanh trừ với Bảng kiểm soát phép trừ - Trò chơi với biểu đồ ngón tay phép trừ trống
08:56
 83. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Các thanh hạt cườm phép nhân - Làm phiếu phép nhân với các thanh hạt cườm
08:33
 84. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Các thanh hạt cườm phép nhân - Phép nhân 10
07:50
 85. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Các thanh hạt cườm phép nhân - Tính giao hoán
08:05
 86. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Bảng nhân với Bảng kiểm soát - Làm phiếu bảng nhân
07:31
 87. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Bảng nhân với Bảng kiểm soát - Làm phiếu bảng nhân với các thẻ phép tính cắt rời
11:11
 88. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Trò chơi với biểu đồ ngón tay phép nhân trống
07:48
 89. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Trò chơi chia sẻ
02:17
 90. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Bảng phép chia - Làm Phiếu Bảng chia
11:27
 91. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Bảng phép chia - Làm phiếu bảng chia với các thẻ phép tính cắt rời
14:26
 92. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Trò chơi với biểu đồ ngón tay phép chia trống
07:13

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ
1 năm
Đăng ký